Fysiotherapie Fysiotherapie Fysiotherapie Fysiotherapie Fysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Vergoedingen Zorgverzekeraars

Vergoeding fysiotherapie

Wij hebben geen contracten afgesloten bij de verschillende zorgverzekeraars in Nederland.

Contracten afsluiten heeft twee kanten: enerzijds biedt dit een service voor de patiënt, anderszijds neemt de zorgverzekeraar de positie in van de behandelend therapeut. Met name het laatste is hetgeen waar wij niet achter kunnen staan. Wij kunnen beter inschatten wat u op dat moment nodig heeft en kan daarom beter behandelen dan dat een zorgverzekeraar van een afstand voorschrijft. Wij kiezen er bewust voor om deze extra tijd in u te investeren in plaats van administratieve afhandelingen.

Controleert u uw polis voor de vergoeding van niet-gecontracteerde fysiotherapie, dit verschilt per zorgverzekering. In de meeste gevallen wordt u voor 80-100% vergoed door de zorgverzekering maar soms is het slechts 50%. Wij adviseren u om een restitutieverzekering te nemen.
Helaas worden de massages niet door de verzekeringen vergoed en kunnen deze ook niet onder fysiotherapie vallen.

Wat is het verschil tussen een natura en restitutiepolis?

Zorgverlening

Bij een naturaverzekering kan je naar een zorgverlener (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) gaan waarmee de verzekeraar een contract heeft. Bij een restitutieverzekering kan je naar een zorgverlener van jouw eigen keuze gaan.

Declaraties

Vergoeding van de behandeling in onze praktijk kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor een factuur van ons. Afhankelijk van uw type verzekering, restitutie of natura, ontvangt u van uw verzekeraar (een deel van de) kosten terug. Het kan betekenen dat de vergoeding niet volledig de kosten dekt. Kijkt u hier zelf de voorwaarden van uw zorgverzekeringspolis op na. 

Premie

Daarnaast is het zo dat de premie van een naturaverzekering meestal lager is dan van een restitutieverzekering. Dit komt omdat zorgverzekeraars doorgaans afspraken maken met zorgverleners, als er een contract is met de zorgverlener waar jij naar toe gaat dan kost jouw behandeling minder voor de zorgverzekeraar. Bij een naturapolis wordt verwacht dat je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, bij een restitutieverzekering omdat er dan geen prijsafspraken gemaakt zijn.

Het standaard eigen risico van de basisverzekering is niet van toepassing op uw aanvullende verzekering.

Directe Toegang Fysiotherapie (DTF)

Niet alle verzekeraars vergoeden fysiotherapie zonder verwijzing bij een fysiotherapeut zonder contract. 

Check vooraf of uw verzekering Directe Toegang Fysiotherapie (DTF) vergoed.

Als zorgaanbieder hebben wij een AGB code (4088183), welke de verzekering nodig heeft om de behandeling te vergoeden op basis van restitutie.

Heeft u meer vragen over onze behandelingen of over hoe het werkt met de verzekeringen kunt u altijd vrijblijvend Contact met ons opnemen.

 

Vragen?

Lees onze privacy policy

Contact

Inspire2Move 
Eendrachtstraat 29b
3784  KA Terschuur
Fysiotherapie
T. 06 1610 4418
Manuele therapie
T. 06 1110 3994
Sport
T. 06 1115 5921
Massages
T.06 1747 1527
E.info@inspire2move.nl